Vreau să donez

Sponsorizări (persoane juridice)

Sponsorizarea este reglementată de Legea 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Sponsorul poate fi plătitor de impozit pe profit sau plătitor pe venitul microîntreprinderilor.
Cu ajutorul unui simplu contract de sponsorizare, 20% din impozit poate fi salvat și poate contribui semnificativ la creșterea calității vieții copiilor înscriși în Asociația SVUC.
Procedura este simplă și fără costuri suplimentare, suma fiind deductibilă fiscal conform legislației.

Pasul 1: DESCARCA CONTRACTUL DE SPONSORIZARE - DESCARCA AICI

Pasul 2: completează datele de identificare ale companiei, precum și suma care face obiectul contractului de sponsorizare

Pasul 3: trimite contractul de sponsorizare completat și semnat, în format .pdf / scan pe mail către imbatranire.activa@yahoo.com

Pasul 4: efectuează plata către Asociația Institutul pentru Imbatranire Activa

Observații – pentru Sponsorul plătitor de impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat
Cheltuielile cu sponsorizarea care depăşesc nivelul valorii minime se reportează în următorii 7 ani consecutivi, în ordinea înregistrării acestora, scăzându-se din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
[art. 25 alin. (4) lit. i) Cod fiscal] – pentru mai multe info, vezi Codul fiscal disponibil AICI.

Sponsorul are obligaţia depunerii ONLINE a formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private”:
– până la data de 25 martie inclusiv a anului următor în cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care aplică sistemul trimestrial sau anual cu plăţi anticipate;
– până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;
[art. 42 alin. (3) Cod fiscal, Ordinul ANAF 1825/2018] – pentru mai multe info, vezi Codul fiscal disponibil AICI.

În declarația 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, suma impozitului declarat și datorat bugetului de stat se diminuează cu sumă sponsorizată.
Plătitorii de impozit pe profit pot sponsoriza până pe 31 decembrie a fiecărui an.

Observații – pentru Sponsorul plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
[art. 56 alin. (11) Cod fiscal] – pentru mai multe info, vezi Codul fiscal disponibil AICI

Sponsorul are obligaţia depunerii ONLINE a formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”:
– până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile în care:
~ s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei;
~ s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro;
[art. 56 alin. (13) şi (14) Cod fiscal, Ordinul ANAF1825/2018] – pentru mai multe info, vezi Codul fiscal disponibil AICI

Plătitorii de impozit pe venit pot sponsoriza până pe:
– 31 martie pentru  trimestrul 1
– 30 iunie pentru trimestrul 2
– 30 septembrie trimestrul 3
– 31 decembrie trimestrul 4